פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Soporte Tecnico

Consultas Relacionadas con soporte técnico, problemas técnicos o dudas con tus servicios disponible 24/7

 Ventas & Facturación

Resuelve tus dudas respecto a nuestros precios, cobros, activaciones de servicio o acuerdos de pago. Disponible Lunes a Sábado de 7:00 AM a 7:00 PM hora Colombiana